Gå med i facket – hur?

Att gå med i facket är mycket enklare än vad man kan tro. Idag kan du klara av hela processen via internet, förutom att du måste signera det avtal som anländer i din brevlåda. När du funnit ett fack som passar dig och din anställning och går ifrån ett tidigare avtal kan du räkna med att vara medlem inom månadsskiftet.

Det är oftast företaget och branschen som bestämmer vilket fack du ska gå med i och det är det fack som diskuterar kollektivavtalet du vill gå med i.

För att gå med i facket måste du veta att du har den behörighet som krävs. Alla fackförbund kräver att du kan visa identifikation på att du är minst 15 år gammal. Därefter kan faktorer som utbildning och liknande saker avgöra vare sig du kan gå med i facket eller inte.

Det är inte bara löntagare som kan och borde gå med i facket. Även studenter och pensionärer kan gå med. Då är det inte lika självklart vilket fackförbund som passar bäst, men något alternativ finns alltid. Eftersom de inte har en stadig månadslön blir medlemskapet billigare.